R134a

R134a

R134a

Czynnikiem chłodniczym używanym w samochodach wyprodukowanych przed 2017 rokiem jest R134a. Jest zamiennikiem starszej substancji, która była używana w chłodnicach przed 2011 rokiem. W niniejszym tekście opowiemy o tym jakie są jego właściwości fizyczne i jak należy obchodzić się z chłodnicą.

Co to jest R134a?

Jest to związek chemiczny zwany freonem. Zawiera grupę metylową i fluor. Dzięki temu, że temperatura  samozapłonu jest wysoka, właściwie nie istnieje ryzyko tego rodzaju wypadku. R134a ma temperaturę zapłonu na poziomie 770 stopni. Poza tym jego właściwości przypominają cechy innych czynników chłodniczych. Temperatura wrzenia wynosi -26 stopni. W chłodnicy jest przepuszczany przez sprężarkę, gdzie do postaci gazowej jest doprowadzony w sposób mechaniczny. Wadą tego czynnika chłodniczego jest wysoki tzw. wskaźnik GWP. Za tym skrótem kryje się współczynnik ocieplenia globalnego. Oznacza to, że R134a przyczynia się do zwiększenia globalnych temperatur bardziej niż np. R123yf, który został wprowadzony w nowszych modelach samochodów. Czyli jak każdy chemiczny środek przemysłowy ma swoje lepsze i gorsze strony.

Jak to działa w chłodnicy?

Jak większość freonów R134a jest stosowany jako katalizator temperatury. Wykorzystuje się tutaj zjawisko sprężania i rozprężania, które w efekcie wyzwala energię cieplną. Czynnik jest sprężany, co doprowadza go do wysokiej temperatury. Następnie przechodzi przez chłodnicę, gdzie w postaci sprężonej jest ochładzany, rozpręża się i przechodzi do parownika, gdzie jest zimny i może przekazać niską temperaturę do wnętrza samochodu.

W przeciwieństwie do lodówek czynnik R134a w samochodach może wykorzystywać wiatr powstający w czasie pędu.

Wady i zalety

Największą zaletą R134a była wysoka temperatura samozapłonu. W porównaniu do niego nowszy R123yf ma temperaturę zapłonu 406 stopni. To już niebezpiecznie blisko temperatur osiągalnych w samochodzie. Oczywiście to nie znaczy, że od razu wszystkie auta są zagrożone pożarem czy wybuchem. Tylko ryzyko jest większe. Wadą jest oczywiście jego wysoki wskaźnik GWP. Poza tym R134a łatwo ucieka z przewodów. O ile stare czynniki R12 mogły skutecznie ochładzać samochód przez kilka lat, ten trzeba wymieniać raz na rok.